ჩვენი სერვისები

ღრუბლოვანი მართვადი სერვისები

ინფორმაციული ტექნოლოგიები დღითიდღე იზრდება, რითიც ეხმარება ბიზნესს შეინარჩუნოს და შეინახოს საკუთარი მონაცემები უსაფრთხოდ  Cloud_ ში ან საკუთარ სერვერებზე. 

ITNow სერვისები დაგეხმარებათ თქვენი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, პროდუქტიულობის ამაღლებაში, IT ინფრასტრუქტურის მართვაში და გთავაზობთ 24/7/365 მხარდაჭერას ისეთი გადაწყვეტილებებით როგორიცაა:

  • კომპანიის თანამშრომლების დისტანციურად მუშაობის უზრუნველყოფა;
  • ჰიბრიდული IT ინფრასტრუქტურის განთავსება;
  •  სარეზერვო ასლებისა და ავარიული აღდგენის ერთ პლატფორმაში ინტეგრირება მომსახურების სახით;
  • ვირტუალური კერძო ქსელის (VPN) დაყენება და მართვა უსაფრთხოების და ხელმისაწვდომობის ასამაღლებლად;
  • დისტანციური სერვერის მართვა კრიტიკული ფუნქციების დისტანციური მონიტორინგისთვის;
  • ბიზნესის უწყვეტობის დაგეგმვა, რომელიც ახლაც და მომავალშიც დაგეხმარებათ;
  • თქვენი მხარდაჭერის აუთსორსინგზე გადაცემა მოგცემთ საშუალებას რომ შეინარჩუნოთ მომხმარებლების მომსახურების მაღალი ხარისხს

პროცესების ავტომატიზაცია

ყოვლისმომცველი შესაძლებლობები და ინდუსტრიის ღრმა ცოდნა, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი ორგანიზაციის ყველაზე რთული პრობლემების გადაჭრაში.

IT- ს რთული პროცესების ავტომატიზაცია, პროდუქტიულობის გაზრდისა და რისკების შემცირების მიზნით

სარეზერვო ასლი და აღდგენა

კომპანია ეყრდნობა IT სერვისებს 24/7 ნებისმიერმა შეფერხებამ შეიძლება გამოიწვიოს ფინანსური ზარალი და შესაძლო იურიდიული პრობლემები, რაც დამოკიდებულია მომხმარებლებზე ბიზნესისა და SLA– ს მიხედვით

მონაცემთა უსაფრთხოება და დაშიფვრა

აუდიტის ჩატარება და საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინება რათა თქვენი მონაცემები იყოს დაცული

ვებ შინაარსის ფილტრაცია

ჩვენ გვეხმარება გავაკონტროლოთ და შევზღუდოთ ვებ / ქსელის დაშვების უფლებები, უცნობი მოქმედებების გაფილტვრაში, სიჩქარის სწორად განაწილების კონტროლში და მომხმარებლების საქმიანობის მონიტორინში

უნიკალური IT მიდგომა

ჩვენ ვიწყებთ IT აუდიტიდან / ინვენტარიზაციიდან, რომ გავიგოთ ბიზნესის სტრუქტურა და მოგაწვდით ყველა შესაძლო პრობლემის ჩამონათვალს. ყველა საკითხი დაფიქსირდება რეკომენდებული მოქმედებებით​

საუკეთესო სერვისები ინდუსტრიისთვის

ჩვენ ვუზიარებთ ჩვენს ცოდნას ბიზნესს სწორი IT მენეჯმენტისთვის

ჩვენი სპეციალობა

ჩვენ მოვამზადეთ და დავალაგეთ ასობით პოლიტიკა, რათა დაგეხმაროთ თქვენი IT- ს გამართულად და უსაფრთხოდ მუშაობაში. თქვენს მიერ არჩეულ თითოეულ სისტემაზე გრანურალური და დელეგირებული წვდომა

ხელმისაწვდომობა

სარეზერვო ასლების გაკეთება
კატასტროფის აცილება
ელ.ფოსტის მომსახურება
ელ.ფოსტის არქივირება

მონიტორინგი

სისტემის მონიტორინგი
განგაშის სისტემა
მოხსნადი მოწყობილობის კონტროლი

დიზაინი

IT სისტემის არქიტექტურა
ქსელის დიზაინი
მომხმარებლის წვდომის კონტროლი
შიდა IT აუდიტის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობა

საბოლოო მომხმარებლის მონაცემების დაშიფვრა
სისტემის სრული დაშიფვრა (ჩატვირთვის სექტორის ჩათვლით)
მითითებული წვდომის შესახებ

დაცვა

ჩვენი მთავარი საკითხი არი უსაფრთხოება.ჩვენს სერვერებს ვიცავთ 2 სხვადასხვა ანტივირუსული და 3 სხვადასხვა ანტი სპამი ტექნოლოგიით ფოსტის სერვერებისთვის მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

მხარდაჭერა

სერვერის პლატფორმის მხარდაჭერა
ბოლო მომხმარებლის მხარდაჭერა
მომსახურების მხარდაჭერა